فیلتر پنلی

قدرت خروجی فیلترهای پنلی با حذف کاهش عملکرد در بخش کمپرسور بهینه می شود. راندمان فیلتراسیون ایستاده، کمبود قدرت را تا زمان بهبود مصرف سوخت کاهش میدهد. داخل و خارج کارتریج از ورق گالوانیزه به همراه پوششی که در مقابل محیط مرطوب و خورنده محافظت گردد.

  • بهینه سازی فواصل چین ها و ارتقاء طول عمر
  • طول عمر بالای فیلتر، و در بر گیرنده گرد و غبار بیشتر
  • بدنه هایی با استحکام بالا

این فیلترها از کاغذ چین خورده با راندمان های متفاوت که بالا و پایین آن توسط کپ و همچنین کناره ها با مش کاملا مهار می گردد.

این فیلترها از کاغذ چین خورده با راندمان های متفاوت که بالا و پایین آن توسط کپ و همچنین کناره ها با مش کاملا مهار می گردد.

  • راندمان بالای فیلترهای پالس
  • عملکرد مداوم در تایمهای پریودی
  • آرایش چین کاغذ برای افزایش جریان عبور هوا
  • مقاوم در برابر رطوبت
  • افت فشار کم