پروژه ها

وضعیت پروژهشرحکارفرما         
پایان یافتهتولید فیلتر استوانه ایشرکت خدمات و مهندسی تابا (خلیج فارس)
پایان یافتهتولید فیلتر استوانه ای-مخروطی GEF9شرکت مثلث فولادی جنوب
پایان یافتهتولید فیلتر استوانه ای-مخروطی GEF9شرکت پژوهش و پالایش رادمان
پایان یافتهتولید فیلتر استوانه ای توریبن V 94.2شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا
پایان یافتهتولید فیلتر استوانه ای توریبن V 94.2 (قرارداد اول)مدیریت تولید برق دماوند
پایان یافتهتولید فیلتر استوانه ای توریبن V 94.2 (قرارداد دوم)مدیریت تولید برق دماوند
پایان یافتهتولید فیلتر پنلیشرکت تهران سمع اندیش
پایان یافتهتولید فیلترهای (استوانه ای-مخروطی)نیروگاه آبادان
پایان یافتهتولید فیلتر استوانه ای-مخروطی كمپرسور مولدهاي آلستوم (قرارداد اول)مدیریت تولید برق یزد
پایان یافتهتولید فیلتر استوانه ای-مخروطی (قرارداد اول)مدیریت تولید برق یزد
پایان یافتهتولید فیلترهای استوانه ای (صادرات)صانیر
پایان یافتهتولید فیلتر استوانه ای Compressor Boosterپتروشیمی خارک
پایان یافتهتولید فیلترهای (استوانه ای-مخروطی Nano)پالایشگاه پارس جنوبی
پایان یافتهتولید فیلترهای استوانه ایپتروشیمی مارون
پایان یافتهتولید فیلتر ذوزنقه ای (پنلی) Hitachiپالایشگاه آبادان
پایان یافتهطراحی و تصحیح فیلترهای Donaldson-Spider webنیروگاه آبادان
پایان یافتهطراحی و ساخت فیلترهای هوای ورودی یونیت کمپرسورپتروشیمی خارک
پایان یافتهتامین قطعات یدکی شیر آلات نوع توپی از کمپانی OMSمجتمع پارس جنوبی
پایان یافتهتامین فیلترهای PALL برای سیستم های فیلتراسیون کوالیسرپالایش گاز خانگیران
پایان یافتهطراحی اسکرابرهای دو مرحله ای متشکل از سیلیکون و کوالیسرتام ایران خودرو
پایان یافتهطراحی، تامین و ساخت ۵ واحد سیستم فیلتراسیون هوای ورودی توربین Zoryaشرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
پایان یافتهتعویض سیستم فیلتراسیون هوای ورودی توربین Rolls-Royseشرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
جاریتولید فیلتر هوای ورودی کمپرسور ( AIR INTAKE)شرکت تولید نیروی برق دماوند
جاریتولید فیلتر هوای ورودی کمپرسور واحدهی گازی V94.2شرکت سبلان برق امید
جاریطراحی و ساخت سیستم فیلتراسیون ایر اینتیکشرکت توربین ماشین خاورمیانه