پروژه های پایان یافته

شرحکارفرما
تولید فیلتر استوانه ایشرکت خدمات و مهندسی تابا (خلیج فارس)
تولید فیلتر استوانه ای-مخروطی GEF9شرکت مثلث فولادی جنوب
تولید فیلتر استوانه ای-مخروطی GEF9شرکت پژوهش و پالایش رادمان
تولید فیلتر استوانه ای توریبن V 94.2شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا
تولید فیلتر استوانه ای توریبن V 94.2 (قرارداد اول)مدیریت تولید برق دماوند
تولید فیلتر استوانه ای توریبن V 94.2 (قرارداد دوم)مدیریت تولید برق دماوند
تولید فیلتر پنلیشرکت تهران سمع اندیش
تولید فیلترهای (استوانه ای-مخروطی) نیروگاه آبادان
تولید فیلتر استوانه ای-مخروطی كمپرسور مولدهاي آلستوم (قرارداد اول)مدیریت تولید برق یزد
تولید فیلتر استوانه ای-مخروطی (قرارداد اول)مدیریت تولید برق یزد
تولید فیلترهای استوانه ای (صادرات)صانیر
تولید فیلتر استوانه ای Compressor Boosterپتروشیمی خارک
تولید فیلترهای (استوانه ای-مخروطی Nano)پالایشگاه پارس جنوبی
تولید فیلترهای استوانه ای پتروشیمی مارون
تولید فیلتر ذوزنقه ای (پنلی) Hitachiپالایشگاه آبادان
طراحی و تصحیح فیلترهای Donaldson-Spider webنیروگاه آبادان
طراحی و ساخت فیلترهای هوای ورودی یونیت کمپرسورپتروشیمی خارک
تامین قطعات یدکی شیر آلات نوع توپی از کمپانی OMSمجتمع پارس جنوبی
تامین فیلترهای PALL برای سیستم های فیلتراسیون کوالیسرپالایش گاز خانگیران
طراحی اسکرابرهای دو مرحله ای متشکل از سیلیکون و کوالیسرتام ایران خودرو
طراحی، تامین و ساخت ۵ واحد سیستم فیلتراسیون هوای ورودی توربین Zoryaشرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
تعویض سیستم فیلتراسیون هوای ورودی توربین Rolls-Royseشرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران