برچسب: فیلتر خشک

08

مهر1397

پیش فیلتر

0  
مهر 8, 1397
پیش فیلتر پیش فیلتر هاعموماً در اولین مرحله فیلتراسیون هوا قرار می گیرند تا عمر مفید فیلترهای پانل، کیسه ای و هپا را افزایش دهند. مدیای ... ادامه مطلب